Fredriksfors 26/4 - kort öppning mot Peru och Brasilien

Bara svaga signaler under större delen av natten, men vid 02.30 UTC blev det en lien topp med hyggliga styrkor och signaler från framför allt Peru och Brasilien under några minuter. Allt dog dock snabbt ut igen och i god tid före 03 fanns inte en signal kvar från andra sidan Atlanten.Västindien
1390 26.4 0101 WISA Isabela PR med annonseing och religiöst. JE
1520 26.4 0230 WVOZ Salud AM San Juan PR. Hoppades på något “bättre” men HK visste besked. JE


Sydamerika

1130 26.4 0233 OAXN Radio Bacán Sat Lima på 1130,979. JE
1190 26.4 0240 OAX7B Radio Tawantinsuyo Cusco kom upp starkt unde rnågra minuter. 1190,064. JE
1320 26.4 0237 ZYI 823 Radio Cultura Sao José do Egito PE Fint id och religiöst, men här gick ytterligare en brasse samtidigt. JE
1350 26.4 0230 ZYB 675 Radio Clube 1350 Campina Grande PB. En trolig brasse men för svag också på 1349,958. JE
1360 26.4 0233 OAX7R Rad
io Sicuani Sicuani brukar ofta ha ganska trista pratprogram när den hörs men nu med livlig musik och flera id. JE
1380 26.4 0233 OCU4Y Radio Nuevo Tiempo Lima med musik och id. 1379,993. JE
1450 26.4 0240 IPDA-predikan (La Voz de la Liberación). Troligen Radio Andina men inget id. Borta före 03. JE
1540 25.4 2359 Radio Bendita Trinidad El Alto ganska svag denna tid men ensam på frekvensen och tydlig. JE
1590 26.4 0248 ZYI 703 Radio Correio do Vale Itaporanga PB kom upp jättestark sedan en trolig Radio Vida fadat bort. “Alló Correio” och sjungna jinglar. 1589,931. JE

1600 26.4 0240 OBU4R Radio Nuevo Tiempo Huancayo parallellt med 1380 på 1599,972. Troligen också Andina, Velille på 1600,007. JE

Inga kommentarer: