Jobbigt i Hanabäcksliden

För några veckor sedan kollade jag upp tillståndet hos antennerna. ÖK 295 grader var av vid skogsbilvägen, övriga var synbarligen OK men 333 mätte fel.

På tisdagen i denna vecka bar det åter iväg ut till antennskogen för att eventuellt laga 295. Till min stora besvikelse såg jag att även 317 var avkörd och att det gick spår efter skotare uppför backen längs 279 grader. Vid mätning visade det sig att även denna och 222 och 261 var av. Allt berodde på att man gallrat skogen och tagit ut lite massaved.

Ett par ytterligare dagar med reparationer har resulterat i att det nu bara är 317 och 333 som skall ses över.

Lyssnade den gångna natten:
NA 930, 1320, 1510
YV 850, 920, 950, 960 1040(?), 1290, 1310, 1390, 1420, 1470, 1500
PR 1120, 1140, 1280, 1320, 1480, 1520, 1660
HJ 650, 770, 820, 930, 980, 1190, 1460, 1520
DOM 1060, 1640, 1680
Tentativt Bermuda 1450
1040 kan vara venezolanen som justerat frekvensen men ett tag fick jag för mig att det var DOM.