Smålandsbesök 7-8 september 2010

Via vår lilla grupp av aktiva DX-are fick jag veta att Torolf Johnsson och Bernt-Ivan Holmberg skulle hjälpa Hasse Mattisson i Johansberg med renovering av antennparken. Målet var att förse antennerna med baluner och koaxialkabelmatning. En ny antennomkopplingsbox fanns också i konceptet. Eftersom jag hade planerat en resa till Göteborg i samma veva beslöt jag mig för att hänga på!

(Bernt-Ivan (v) och Torolf (h) försöker inspirera Hasse (mitten) att testa en SDR-IQ.)

Jag åkte från Göteborg tisdag lunch och var framme vid 16-tiden. BIH och TJ var redan på plats. Efter inledande fika sattes arbetet igång. BIH och TJ gjorde huvuddelen av jobbet, jag fungerade som bärare av jordspett och slägga, Hasse stod för förplägnaden. (Bl a småländska signalkräftor till kvällsmålet...)

(Torolf med delar av gamla NA-antennen, som senare användes för att koppla ihop jordspetten.)

Till en början kapades NA-antennen och förseddes med ett par jordspett vid startpunkten. Promenad längs antennen visade att antennen var hel och hängde någorlunda rakt. Jordning gjordes i ett kärr. Tillbakapromenaden gick längs CA-antennen som hade slagits ut av åskväder tidigare på sommaren. Hasse hade dragit ny kabel, den gamla fanns på marken i form av småstumpar utan metall. Vi hittade också åsknedslaget bara någon decimeter från antennen. Väl hemma igen mättes NA-antennen. BIH använde sig av en för mig ny metod: Mät spänningen mellan antenn och jord. Mät strömstyrkan. Ohms lag ger då enkelt resistansen. Första mätningen gav drygt 5000 ohm, vilket bedömdes vara för mycket. Några ytterligare jordspett fick ner värdet till 1,5 kohm vilket är acceptabelt. Bernt-Ivan fixade sedan en provisorisk indragning till DX-schacket så att antennen kunde kollas följande natt. Betydligt renare signaler kunde konstateras. Arbetet fortsatte nästkommande dag, då undertecknad tyvärr var tvungen att återvända till Göteborg.

Mitt stora tack för att jag fick möjligheten att vara med och följa experternas arbete och njuta av Hasses mathållning.

Inga kommentarer: