Fredriksfors 10/4 - störning gav Afrika och La Plata

En störning dök upp under kvällen 9/4. Öppnade en del mot Afrika, men gav framför allt starka signaler mot Iran med grannar. Däremot blev det inget mot NA,.inga tidiga brassar och väldigt magert mot Peru. Det som gick var främst Argentina tillsammans med några andra sydliga stationer och enstaka brassar, allt främst på låga delen av bandet.
Det fanns en hel del intressanta signaler som aldrig blev id-ade eftersom det samtidigt var stora problem med till och med ovanligt kraftigt splatter från européerna.

Logg

Afrika

873 9.4 2100 Etiopian BA Addis Ababa mycket störd men nationalsången kunde spåras // 1044 som gick bättre. JE
917 9.4 2100 Radio Gotel Yola bra stundtals men bara prat och ingen man stannar och lyssnar på... JE
1044 9.4 2100 Etiopian BA Mekele med “nattprocedur” oh nationalsång som drog igång 9 sek före heltimmen. JE
1377 9.4 2201 Radio Free Africa Mwanza hade en ganska stabil signal I åtminstone ett par timmar även om störningarna från Litauen 1386 besvärade stundtals. Fint id 22.01 med flera “Radio Free Africa” och “Aaafrica, Aaafrica, Aaafrica, Aaafrica”. Mest “afrikainsiprerad” techno. JE

Sydamerika

700 10.4 0302 ZYK 686 Radio Nossa Voz Sau Paulo SP var det här. Rudolf Grimm konstaterar: “No id, no advs, ann, but the voice is from 700 kHz Radio Nossa Voz São Paulo SP, ex-Radio Estadão. A religious px from Igreja Internacional da Graça de Deus, and the speaker on this file is the Pastor Jaime de Amorim Campos, a Pastor from this church. ” JE
750 10.4 0229 ZYL 213 Radio América Belo Horizone MG - tyckte jag var något annat, men Rudolf Grimm konstaterade att jag hade flera “América” med... Tidigare förbryllade en station med bra signal med ett program som inte lät som Cadena 3 och där språket inte lät som argentinsk spanska, men likafullt var en lördagsunderhållning “Show de Gigantes” på Cadena 3, vilket Sim listade ut. JE
760 10.4 0201 Emisora Atlantico Mar del Plata med kanonsignal och lördagsunderhållning med telefonhälsningar.. Id-ar “Radio Atlantico” (inte “Emisora”). JE
760 10.4 0330 ZP80 Radio Encarnación Encarnación med ett id när Radio Atlantico hade fadat bort. JE
770 10.4 0129 CX12 Radio Oriental Montevideo “Radio Oriental AM 770”. JE
850 10.4 0303 CX16 Radio Carve Montevideo - långa sjok av tango och annan långsam sydamerikansk musik. JE
950 10.4 0058 LR3 Radio Belgrano Buenos Aires som ofta med sport (fotboll). “Belgrano para todos”. JE
1030 10.4 0201 LR10 Radio Del Plata Buenos Aires. Frekvenssen är oftast helt “utstörd” men sundtals kan den här stationen krypa fram några minuter. JE
1510 9.4 2350 OAX4J Radio Tarma Tarma enda peruan som gick “hyfsat” utöver 1380 Nuevo Tiempo, 1470 Capital och 1570 Bethel. (1510,091) JE

Inga kommentarer: