Fredriksfors 2/11 - asiater

Den 2 november i fantastiskt höstväder var vi ute i Fredriksfors och jobbade lite till med antennerna innan vintern. Jag passade samtidigt på att lyssna lite efter asiater mär skymningen började falla på.
Det var väl inga toppkonditioner direkt, men framför allt från Indien och länder runt om gick en hel del stationer och många med bra styrkor, även om det nu betydde att också Iran helt dominerade många frekvenser.
Förvånansvärt få fastlandskineser och inga japaner.

Logg

Asien

594 2.11 1500 Myanmaa Radio Yangon med parallellfrekvens 576 som inte gick riktigt lika stabilt. Blandad musik, men framför allt gamla västliga poplåtar inklusive Abba. 16.30 kort engelskt anrop “This is Myanmaa Radio”. JE
711 2.11 1500 Radio Pakistan Deva Ismail Khan // 585 men under Rumänien. JE
729 2.11 1458 Myanmaa Radio Yangon. Burmesisk ”pop” och en annonsering på burmesiska som Jari Savolainen på realdx hjälpte till med. Gick bra men inte samma program som på 576 och 594. JE
801 2.11 1530 AIR Jabalpur en av de indier som gick allra bäst. JE
846 2.11 1540 Bangladesh Betar Rajshahi annonserade på engelska nyheter. JE
873 2.11 1530 AIR Jalandhar gick med de engelska nyheterna JE
873 2.11 1530 Bangladesh Betar Chittagong med engelska nyheter, under AIR. JE
900 2.11 1528 AIR Kadapa med slutet av hindi.nyheterna och sedan en kvart engelska. Men förfärligt störd av Iran. JE
927 2.11 1545 AIR Vishakapatnam slutade engelska nyheter och fick efter lite problem igång ett block med reklam. JE
927 2.11 1559 BED43 BCC Taichung – Jari Savolainen på realdx kände bl a igen paussignalen. Program på Amoy. Fler stationer på frekvensen gjorde det svårtytt. JE
981 2.11 1530 AIR Raipur kom strax före övergången till de engelska nyheterna. JE
990 2.11 1530 AIR Jammu – nästan som en lokalstation. JE
1116 2.11 1600 CNR5 Zhonghua xhi sheng id-ade. Stark i två minuter, sedan drunknade den i annat. JE
1116 2.11 1530 AIR Srianagar med kanonstyrka. JE
1350 2.11 1459 BEV50 Chuang Hua BC Sanchung. "Chung Hua Kongpo Gongsi" enligt Jari savolainen på realdx. JE

1350 2.11 1612 DWUN UNTV Quezon City behöver man aldrig vänta länge på id till. Religiöst. JE

Inga kommentarer: